Friday, January 1, 2010

::SeLamat keMbali::


tahun terus melepasi
hari jua terus meniti
detik jua tentu terus berganti
Terasa cepat sekali
yang pasti
Tentu kita terus sehati
Di tahun 2010 ini

seMoga kita terus mara
pasakkan azam wahai teman
carilah redha tuhan
berusahalah..

1.gandakan (X) istiqamah
2.t0lak (-) kemalasan
3.baHagi (/) masa
4.taMbah (+) keyakinan

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
ar-Ra'd 13: 11

"ya tuhan kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka"
al-baQarah 2:201

No comments:

Post a Comment